Hyppää sisältöön

Organisaatiot

Kaupunkiympäristön toimiala /

Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tehtävänä on huolehtia alueiden käytön suunnittelusta ja luoda kaavoituksen kautta edellytykset viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle asuin- ja elinympäristölle. Tavoitteena on tuottaa kaupungin kehityksen turvaavia yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä kehittämis- ja liikennesuunnitelmia.

19 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
TilaTehtävätVastuutMittarit
Tietoja päivitetty
Hyödynnämme hukkalämpöä tehokkaasti
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
2 months ago
Ohjaamme kaavoituksella energia­tehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
a year ago
Kehitämme sähköautojen latausinfraa kaupungissa
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
9 months ago
Kehitämme uusiutuvien polttoaineiden jakeluinfraa
Suunnittelu
Aikataulussa
1 tehtävää
9 months ago
Tehostamme vähäpäästöistä kaupunki­logistiikkaa
Suunnittelu
Aikataulussa
4 tehtävää
8 months ago
Turvaamme virkistys­alueiden ja -palveluiden riittävyyden ja saa­vu­tet­ta­vuu­den
Toteutus
Aikataulussa
5 tehtävää
2 months ago
Eheytämme kaupunki­rakennetta täydennys­rakentamisella
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
2 months ago
Muovaamme Kiviruukista monipuolisen asuin- ja työ­paikka-alueen
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
a year ago
Suunnittelemme uudet alueet kestävän kehityksen periaatteilla
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
2 months ago
Arvioimme merkittävien uusien rakentamis­alueiden suunnittelussa vaikutukset hiilinieluihin
Suunnittelu
Aikataulussa
1 tehtävää
10 months ago
Hyödynnämme päästölaskentaa kaavoituksessa ja alue­rakentamisessa
Toteutus
Aikataulussa
4 tehtävää
2 months ago
Ohjaamme kaavoituksella työpaikkojen sijoittumista
Toteutus
Aikataulussa
14 tehtävää
a year ago
Varaudumme elinkeinoelämän ja kaupan toiminta­ympäristön muutoksiin
Suunnittelu
Aikataulussa
3 tehtävää
2 months ago
Kehitämme keskuksia tiiviiksi, viihtyisiksi ja toiminnoiltaan monipuolisiksi
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
2 months ago
Keskitämme kaavoituksen ja rakentamisen hyvien joukko­liikenne­yhteyksien varsille
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
2 months ago
Edistämme vähähiilistä rakentamista kaavoituksessa
Toteutus
Aikataulussa
4 tehtävää
2 years ago
Hyödynnämme monipuolisesti laajat läpäisemättömät pinnat
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
2 years ago
Arvioimme Espoon hiili­nielujen­tilannetta ja selvitämme mahdollisuuksia päästö­kompensaatiolle
Toteutus
Aikataulussa
3 tehtävää
5 months ago
Kehitämme innovatiivisia kannusteita ja sitoumuksia kestävyyden edistämiseen lakisääteisten maankäytön ohjauskeinojen rinnalle
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
9 months ago