Hyppää sisältöön

Ohjaamme kaavoituksella energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön

Kuva: Espoon kaupunki / Johanna Taskinen

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva

Kuvaus

Ohjaamme kaavoitettavia alueita energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energiaratkaisujen hyödyntämiseen kaavamääräyksillä, alueellisilla energiaselvityksillä ja tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Tuemme kaavoituksella uusiutuvan energian tuotantoa.

Huomioimme kaavoituksessa ja energiaohjaamisessa olemassa olevat ja suunnitellut energiaverkostot sekä maalämmön ja aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet.

Saarekemaisille, yhdyskuntarakenteesta osin irrallisille alueille laaditaan tarvittaessa erilliset energiaselvitykset.

Tarkoituksena on hillitä energiankulutusta ja energiantuotannon päästöjä.

Aurinkopaneeleita pientalojen katoilla, taustalla tuulimyllyjä, piirroskuva.

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty08/30/2023

    Karapellonlaita 130518

    Kaavalla mahdollistetaan koko Keraa palvelevan ilma-vesilämpöpumppulaitoksen rakentaminen alueelle.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 08/31/2023