Hyppää sisältöön

1. Energia

Espoon tavoite on hiilineutraali kaukolämpö 2020-luvulla sekä käyttää uusiutuvaa energiaa tehokkaasti.

Kuva: Espoon kaupunki / Olli Häkämies

Energian tuottaminen synnyttää suurimman osan kaupungin päästöistä ja näistä päästöistä suurin osa syntyy kaukolämmöntuotannosta. Sen vuoksi hiilineutraaliin kaukolämmöntuotantoon siirtyminen vähentää kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Tulevaisuudessa hiilineutraalia kaukolämpöä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä, kuten biopolttoaineilla sekä hyödyntämällä hukkalämpöjä ja uusiutuvaa sähköä. Espoo tekee tämän tavoitteen saavuttamiseksi tiivistä yhteistyötä kaukolämmön tuottavan energiayhtiö Fortumin kanssa.

Myös muu uusiutuvan energian hyödyntäminen, kuten maalämmön, aurinkopaneelien ja ilmalämpöpumppujen käyttö, pienentää päästöjä verrattuna fossiilisten polttoaineiden tuottamiin kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi energiavarmuus paranee, kun rajallisista fossiilisista polttoaineista siirrytään kohti jatkuvasti uusiutuvia energianlähteitä. Espoo ohjaa hajautetun uusiutuvan energian käyttöön kaavoituksella ja neuvonnalla sekä luopuu öljylämmityksestä kaupungin kiinteistöissä.

Tärkeää on tietenkin myös energiantarpeen vähentäminen: kun käytämme vain sen verran energiaa kuin oikeasti tarvitsemme, voidaan energiantuotantoa ja siten sen synnyttämiä päästöjä vähentää kokonaan. Energiatehokkuutta voidaan parantaa muun muassa tilankäytön tehostamisella, ilmanvaihdon jaksottamisella käyttöaikojen ulkopuolella, tilojen yöaikaisella lämpötilapudotuksella, LED-valaistuksella ja optimoimalla energiankulutusta (mm. kulutusjousto, energiaselvitykset).

Aurinkopaneelit_tuulivoima