Hyppää sisältöön

Hyödynnämme monipuolisesti laajat läpäisemättömät pinnat

Kuva: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva

Kuvaus

Rakennettujen alueiden vettä läpäisemättömät pinnat (kuten katot, pysäköintialueet ja kadut) muuttavat voimakkaasti veden luontaista kiertokulkua.  Vettä läpäisemättömät pinnat heikentävät veden imeytymistä ja haihtumista sekä lisäävät hulevesienhallintaan tarvittavien rakenteiden määrää.

Ensisijaisesti laajoja vettä läpäisemättömiä pintoja vältetään. Maankäytön erilaisten toimintojen tai teknisten tarpeiden myötä näitä saattaa kuitenkin syntyä. Silloin kun läpäisemätöntä pinta-alaa ei voida vähentää, voidaan sitä kompensoida lisäämällä muiden alueiden veden läpäisevyyttä sekä niiden viivytys- tai imeytyskapasiteettia. Tällä on merkitystä erityisesti laaja-alaiseen hulevesien hallintaan.

Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta läpäisemättömien pintojen monipuolinen hyötykäyttö on tärkeää. Näin voidaan maksimoida kaupunkitilan hyötykäyttöä ja vähentää käytettyjen materiaalien määrää. Keskitetyt pysäköintilaitokset vapauttavat tilaa maavaraisille pihoille ja niiden laajoja kattopintoja on mahdollista käyttää esimerkiksi oleskeluun, leikkiin, kaupunkiviljelyyn tai liikuntaan. Myös maantason pysäköintialueet voivat toimia liikuntapaikkoina, kun pysäköintitarvetta ei esimerkiksi iltaisin ole. Katoille voidaan asentaa aurinkopaneeleja ja maanvaraisilla pysäköintialueilla kerätä maalämpöä.

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 18.11.2022