Hyppää sisältöön
Kuva: Espoon kaupunki

Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Ilmastovahti on verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen paikkaan Espoon kaupungin tekemät toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Ilmastovahdin kautta asukkaiden, päättäjien ja viranhaltijoiden on mahdollista seurata Espoon ilmastotoimia ja niiden etenemistä.

Toimenpiteet perustuvat Espoon SECAP-ohjelmaan, mutta niitä on edelleen pilkottu ja tarkennettu, jotta tavoitteiden jalkauttaminen ja toimenpiteiden etenemisen seuraaminen olisi helpompaa. Voit lukea lisää Espoon SECAP-ohjelmasta ja muista ilmastotavoitteista.

Kaupungin työntekijät päivittävät ilmastovahtiin omat toimenpiteensä niin usein kuin se on mahdollista ja hyödyllistä, mutta vähintään kerran vuodessa. Ilmastovahti mahdollistaa myös kaupungin työntekijöille monien ilmastotoimien etenemisen seuraamisen keskitetysti.

Ilmastovahtiin lisätään mittareita, joiden avulla toimenpiteiden ja ilmastotavoitteiden edistymistä voidaan seurata. Edistymistä mitataan suoraan kasvihuonekaasupäästöjen vähentymisellä sekä erilaisilla toimenpidekohtaisilla mittareilla, kuten rakennettujen pyöräbaanojen kilometreillä tai koulutuskertojen lukumäärällä. Mittaristo kehittyy jatkuvasti.

Hiilineutraali kaupunki tuottaa vain sen verran kasvihuonekaasupäästöjä, kuin mitä se pystyy sitomaan. Espoo pyrkii vähentämään päästöjään absoluuttisesti 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna ja sitomaan loput päästöt hiilinieluihin. Hiilineutraalius ja muut käsitteet on selitetty ja määritelty osiossa Termipankki.

Ihmisen toiminnasta johtuva ilmastonmuutos aiheuttaa säähän ja muihin ympäristön olosuhteisiin muutoksia, jotka uhkaavat yhteiskunnan toimintaa, ihmisten hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta. Näiden vaikutusten minimoimiseksi ilmastonmuutosta on hillittävä mahdollisimman paljon. Ilmastonmuutosta hillitään vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämällä hiilinieluja. Siksi Espoo pyrkii tilanteeseen, jossa kaikki sen tuottamat päästöt sitoutuvat sen omiin hiilinieluihin eivätkä pääse ilmakehään lämmittämään ilmastoa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on globaali tavoite, johon monet kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja tavoitteet velvoittavat.

Hillintätoimista huolimatta ilmasto on jo muuttunut ja muuttuu edelleen. Espoossa erityisesti tulvat, rankkasateet ja äärimmäinen kuumuus ovat jo lisääntyneet ja voimistuneet. Ne aiheuttavat uhkia yhteiskunnan toiminnalle, ihmisten hyvinvoinnille ja luonnon monimuotoisuudelle. Häiriöiden ja vahinkojen minimoimiseksi muuttuviin olosuhteisiin on sopeuduttava ja varauduttava.

Joukko_ihmisia