Hyppää sisältöön

Suunnittelemme uudet alueet kestävän kehityksen periaatteilla

Kuva: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Eteneminen

Aikataulussa
 • Luonnos
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Kuvaus

Merkittävät uudet asuin- ja työpaikka-alueet suunnitellaan sekä Etelä- että Pohjois-Espoossa niin, että monipuolisille toiminnoille, lähipalveluille sekä joukkoliikenneyhteyksille, kävelylle ja pyöräilylle syntyy edellytykset. Alueet ja niiden toteutusjärjestys tukevat kaupunkirakenteen kehitystä kokonaisuutena kestävällä tavalla.

Toimenpiteellä edistetään kestävää liikkumista ja resurssitehokkuutta, hyödynnetään nykyistä infraa sekä ehkäistään metsäkatoa.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on hyväksytty valtuustossa 15.11.2021. Kaavasta on valitettu. Kaavassa on osoitettu myös uusia tai merkittävästi muuttuvia keskuksia, jotka tukeutuvat hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. Yleiskaavan pohjalta suunnittelemme alueita tarkemmin ja huolehdimme siitä, että alueilla syntyy edellytykset palveluille ja joukkoliikenteelle. Laadimme alueelle sekä asemakaavoja että laajempia maankäytön tarkasteluja.

Vireillä olevien kaavojen etenemistä voi seurata kaupungin karttapalvelun (www.kartat.espoo.fi) kautta kohdasta Kaavoitus > Vireillä olevat asemakaavat.

Nuori työntää pyörätuolissa aikuista, jolla on pieni koira sylissään, taustalla istutuksia, kerrostaloja ja metsää, piirroskuva.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty13.05.2024

  Espoon yleiskaava 2060

  Kaupunginhallitus 13.5.2024 hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville.

 • Tehty04.05.2022

  Viiskorpi-Kalajärvi maankäytön tarkastelu

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 23.05.2024