Hyppää sisältöön

Keskitämme kaavoituksen ja rakentamisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsille

Kuva: Espoon kaupunki / Tuire Ruokosuo

Eteneminen

Aikataulussa
 • Luonnos
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Kuvaus

Keskittämällä kaavoitus ja rakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle houkuttelemme asukkaita käyttämään joukkoliikennettä yksityisauton sijaan. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa, kun sen käyttö on riittävän helppoa ja nopeaa. Näin vähennämme liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Yleiskaavoituksessa ratkaisemme maankäytön ja liikennejärjestelmän pääpiirteet ja luomme pohjan sille, että asemakaavoituksessa voimme osoittaa uuden rakentamisen hyvin saavutettaville alueille.

Valmistelussa olevassa Espoon yleiskaava 2060:ssa sovitaan kasvun suunnasta sekä maankäytön ja liikennejärjestelmään tärkeimmistä kysymyksistä. Näillä on pitkällä tähtäimellä suuri vaikutus kaupungin päästökehitykseen ja mahdollisuuksiin sopeutua ilmastonmuutokseen.

Vireillä olevien kaavojen etenemistä voi seurata kaupungin karttapalvelun (www.kartat.espoo.fi) kautta kohdasta Kaavoitus > Vireillä olevat asemakaavat.

Nuori odottaa bussia pysäkillä ja sähköbussi on juuri saapumassa, taustalla kerrostaloja ja puita, piirroskuva.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty13.05.2024

  Yleiskaava 2060 kaavaluonnos

  Kaupunginhallitus 13.5.2024 hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville. Espoon yleiskaava 2060

 • Tehty13.03.2023

  Espoon yleiskaava 2060 valmistelu: kaavan tavoitteet

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 23.05.2024

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?