Hyppää sisältöön

5. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Espoo minimoi ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitat ja vahingot asukkaille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Kuva: Espoon kaupunki

Hiilineutraaliudesta huolimatta ilmasto muuttuu. Maapallon ilmaston lämpenemisen seurauksena paikalliset sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja voimistuvat. Espoossa erityisesti tulvat, rankkasateet ja äärimmäinen kuumuus uhkaavat yhteiskunnan toimintakykyä, asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia sekä rakennusten, infrastruktuurin ja omaisuuden vahingoittumattomuutta. Lisäksi ilmastonmuutoksesta ja muusta ihmisen toiminnasta johtuen elinympäristöt muuttuvat ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy, mikä osaltaan entisestään heikentää maapallon kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Myös ihmisen selviytyminen ja hyvinvointi on pitkälti luonnon monimuotoisuudesta riippuvaista. Sen vuoksi Espoo pyrkii sopeutumaan muuttuviin sääolosuhteisiin, varautumaan sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin vahinkoihin ja estämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Rankkasateiden ja kasvavien sulamisvesien aiheuttamiin entistä useammin esiintyviin tulviin varaudutaan muun muassa hulevesien hallinnalla. Äärimmäisen kuumuuden aiheuttamia vahinkoja pyritään ehkäisemään helleohjeistuksilla ja -varoitusjärjestelmällä. Luonnon monimuotoisuutta säilytetään ja lisätään muun muassa suojelemalla, ennallistamalla ja rakentamalla viheralueita. Kaupunki lisää myös ilmastonmuutokseen sopeutumisesta viestimistä.

Aurinkopaneeleita pientalojen katoilla, ankkoja uimassa lammessa, nuori bussipysäkillä, kimppakyyti ajamassa kadulla, taustalla puita ja kerrostaloja, piirroskuva.