Hyppää sisältöön

Muovaamme Kiviruukista monipuolisen asuin- ja työpaikka-alueen

Kuva: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Eteneminen

Aikataulussa
 • Luonnos
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Kuvaus

Kiviruukin alue on kehittymässä matalasta pienteollisuus- ja varastoalueesta metroon kytkeytyväksi viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi, jossa on monipuolisia toimintoja ja palveluita. Alueelle sijoittuu asumisen lisäksi alueita elinkeino-, koulutus- ja tutkimustoiminnalle.

Kiviruukin osayleiskaava on saanut lainvoiman 25.5.2022. Kaavaan perustuva uusi rakentaminen sijoittuu olevaan yhdyskuntarakenteeseen, hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja tulevan metroaseman vaikutusalueelle sekä olemassa olevien palvelujen äärelle. Liikkuminen alueella tuleekin perustumaan ensisijaisesti joukkoliikenteen käyttöön ja hyviin pyöräily-yhteyksiin sekä laadukkaaseen kävely-ympäristöön. Kaava edellyttää lisäksi mm. uusiutuvan energian ja ylijäämäenergian hyödyntämisen, energiataloudellisuuden ja ilmastomuutokseen sopeutumisen huomioimista jatkosuunnittelussa.

Osayleiskaava ja sen mahdollistama kaupunkikehitys tukee osaltaan Espoon kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, mutta monet ilmastoon vaikuttavat päätökset ja ratkaisut voidaan tehdä vasta alueen jatkosuunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Alueen asemakaavoitus on nyt käynnissä uuden osayleiskaavan pohjalta. Asemakaavasuunnittelussa huomioimme yleiskaavaa konkreettisemmin mm. kävely-ympäristön kehittämistarpeet, pysäköintiratkaisut, energiaratkaisujen mahdollisuudet ja hulevesien hallinnan.

Vireillä olevien kaavojen etenemistä voi seurata kaupungin karttapalvelun (www.kartat.espoo.fi) kautta kohdasta Kaavoitus > Vireillä olevat asemakaavat.

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty25.05.2022

  Kiviruukin osayleiskaava

 • Tehty16.02.2022

  Ruukinhuhta 420123 asemakaavan muutos

  Kiviruukin eteläosaan suunnitellaan monipuolinen opisto-, tutkimus- ja yrityskortteli. Kiviruukinaukiolta ja Kiviruukinkadulta suunnitellaan keskeiset kulkuyhteydet Kivenlahden metrokeskukseen. Kaava on tullut voimaan 16.2.2022.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 31.08.2023