Hyppää sisältöön

Edistämme vähähiilistä rakentamista kaavoituksessa

Kuva: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Eteneminen

Aikataulussa
 • Luonnos
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Kuvaus

Espoo-tarinan mukaan edistämme puurakentamista. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen.

Asemakaavoituksessa voimme ohjata rakennusmateriaalien käyttöä erilaisissa kohteissa. Puuta on mahdollista käyttää rakentamisessa, vaikka siitä ei olisi erillistä kaavamääräystä.

Kaavoitusvaiheessa voidaan edistää materiaalitehokkuutta myös erilaisilla kiertotalous- ja massatasapainotarkasteluilla. Näissä voidaan selvittää esimerkiksi vaihtoehtoja rakennusten purkamiselle sekä purkumateriaalien ja kaivumassojen hyödyntämiselle. Rakennusten monikäyttöisyyden ja muuntojoustavuuden huomioiminen kaavoituksessa edistää niinikään kestävää rakentamista.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty18.01.2023

  Tuurinmäenlaita 331100 asemakaava ja asemakaavan muutos

  Tuurinmäenlaidan asemakaavassa Lillhemtin pientaloalueen itäreunaa täydennetään pientalorakentamisella ja Storhemtintien uuden kokoojakadun itäpuolelle suunnitellaan puukerrostaloja. Kaava on tullut voimaan 18.1.2023.

 • Tehty24.11.2021

  Kera 13140 asemakaavan muutos

  Keran asemakaavoituksen tavoitteena on muodostaa Kerasta kaupunkimainen uusi paikalliskeskus. Alueen suunnittelun yhteydessä on arvioitu mm. Keran kaavarunkoalueen massataloutta. Kilon entisestä logistiikkakeskuksesta on lisäksi laadittu Keran hallien purkumateriaalikartoitus. Kaava on tullut voimaan 24.11.2021.

 • Tehty24.11.2021

  Laakakivi-Laajalahti, eteläinen 213307 asemakaavan muutos

  Asemakaavan muutos mahdollistaa Etelä-Laajalahdessa sijaitsevan entisen SOS-Lapsikylän huonokuntoisten rakennusten purkamisen ja alueen täydennysrakentamisen. Korttelista suunnitellaan edustava puurakentamisen kohde. Kaava on tullut voimaan 24.11.2021.

 • Tehty31.03.2021

  Keilalahdenportti 220835 asemakaavan muutos

  Keilaniemen eteläosaan suunnitellaan korkeatasoista puurakenteista toimistotaloa. Muutos on osa Keilaniemen kehittymistä kansainväliseksi yritys-, tutkimus- ja innovaatioalueeksi. Kaava on tullut voimaan 31.3.2021.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 18.01.2023

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?