Hyppää sisältöön

Eheytämme kaupunkirakennetta täydennysrakentamisella

Kuva: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva

Kuvaus

Asemakaavoitus Espoossa painottuu keskustojen kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen länsimetron, metron jatkeen, kaupunkiradan ja Raide-Jokerin ympäristössä.

Olemassa olevia asuin- ja työpaikka-alueita kehitetään niiden maankäyttöä täydentäen ja tehostaen sekä niiden toiminnallista rakennetta monipuolistaen. Täydentämisellä tuetaan monitasoista keskusverkkoa ja toimintojen verkostomaisuutta sekä eheän joukkoliikennekaupungin kehitystä.

Täydennysrakentamisella ja kaupunkirakenteen tiivistämisellä parannetaan resurssitehokkuutta, sillä uusi rakentaminen voi hyödyntää nykyistä infraa (kadut, vesihuolto) ja palveluita. Keskittämällä rakentamista jo valmiiksi rakennetuille alueille ehkäisemme metsäkatoa.

Alueiden täydentäminen ja tehostaminen edellyttää palvelujen kehittämistä. Tämä lisää palvelujen monipuolisuutta ja saavutettavuutta sekä joukkoliikenteen palvelutasoa.

Kaavoittamalla uutta rakentamista eri tasoisiin keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille luomme verkostomaista kaupunkia, jossa palvelut on helppo saavuttaa. Jos palvelua ei ole tarjolla lähimmässä keskuksessa, on se helppo löytää joukkoliikenteellä jostain toisesta keskuksesta.

Vireillä olevien kaavojen etenemistä voi seurata kaupungin karttapalvelun (www.kartat.espoo.fi) kautta kohdasta Kaavoitus > Vireillä olevat asemakaavat.

Ihminen istuu penkillä, taustalla istutuksia, juna, kerrostaloja ja metsää, piirroskuva.

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty13.05.2024

    Espoon yleiskaava 2060

    Kaupunginhallitus 13.5.2024 hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 23.05.2024

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?