Hyppää sisältöön

2. Liikenne

Espoo panostaa päästöttömiin kulkutapoihin, sujuvaan joukkoliikenteeseen ja vaihtoehtoisiin käyttövoimiin.

Kuva: Espoon kaupunki / Olli Urpela

Liikenne tuottaa suuren osan kaupungin päästöistä ja siksi kestävien kulkutapojen käyttöä pyritään lisäämään monin eri keinoin. Liikkumisesta syntyvät päästöt pienenevät, kun entistä useampi liikkuu yksityisauton sijaan kävellen, pyörällä tai julkisen liikenteen kyydissä. Siksi näiden päästöttömien tai vähäpäästöisten kulkutapojen houkuttelevuutta pyritään lisäämään etäisyyksien pienentämisen lisäksi muun muassa lisäämällä raideliikennettä, rakentamalla sujuvia pyöräreittejä, varmistamalla esteetön ja viihtyisä kaupunkiympäristö sekä lisäämällä liityntäpysäköinnin tarjontaa.

Lisäksi joukko-, yksityis- ja tavaraliikenteen päästöjä pyritään vähentämään esimerkiksi tukemalla vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöä sekä tehostamalla tavaraliikennettä. Vaihtoehtoisten käyttövoimien, kuten sähkön, jakeluinfraa kehitetään kaavoituksella, suunnittelulla ja yhteistyöllä eri tahojen kanssa.

Myös maankäytön suunnittelulla voidaan edistää kestävien kulkumuotojen käyttöä. Nämä toimenpiteet löytyvät Maankäyttö ja rakentaminen -teeman alta.

Skeittaaja Matinkylässä