Hyppää sisältöön

Arvioimme Espoon hiilinielujentilannetta ja selvitämme mahdollisuuksia päästökompensaatiolle

Eteneminen

Aikataulussa
 • Luonnos

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Espoossa hiilineutraalisuustavoite on määritelty 80 prosentin päästövähennykseksi vuoden 1990 tasosta 2030 mennessä. Päästövähennystavoite edellyttää Espoolta lisätoimia toteutuakseen, mutta lisäksi tulee ratkaista miten jäljelle jäävä 20 prosentin osuus saadaan sidottua alueen hiilinieluihin tai kompensoitua muulla tavoin. Hiilinieluilla tarkoitetaan kasvavaa hiilivarastoa, kuten metsän kasvua.

Kuvaus

Vuonna 2019 hiilen sitoutuminen kasvillisuuteen ja maaperärään vastasi noin 21 prosenttia Espoon kasvihuonekaasupäästöistä. Kaupunki kuitenkin kasvaa kovaa vauhtia ja rakentaminen tulee vähentämään hiilinielujen määrää.

Hiilikompensaatiomarkkinat ovat vasta kehittymässä, eikä luotettavaa järjestelmää niiden toteuttamiseksi toistaiseksi ole. On myös epäselvää, miten kompensaatioon käytettyjen hiilinielujen tulisi näkyä Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa. Niinpä Espoo on mukana Kuntanielu -hankkeessa, jonka päätavoitteena on luoda kunnille edellytyksiä vahvistaa maankäyttösektorin nettonielua sekä luoda perusta kuntatason kompensaatiotoiminnalle, jolla kunta voi edetä kohti hiilineutraaliutta.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.6.2024

  Espoon metsien hiilinielu lasketaan osana Kuntanielu-hanketta

  Lokakuussa käydään keskustelua hiilinielumallinnuksessa käytettävistä skenaariosta.

 • Tehtävä31.12.2024

  Espoo mukaan Kuntien mahdollisuudet käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia (KUNTANIELU) -hankkeeseen

  Espoon kaupungin ympäristönsuojelun palvelualue ja kaupunkisuunnittelukeskus ovat mukana Kuntanielu -hankkeessa, jossa päätavoite on luoda kunnille edellytyksiä vahvistaa maankäyttösektorin nettonielua sekä luoda perusta kuntatason kompensaatiotoiminnalle.

Mitä on tehty?

 • Tehty19.02.2021

  Tilasimme yhdessä HSY:n ja muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa Hiilinieluselvityksen

  Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun kattavan paikkatietoaineiston ja selvitystä koskevan loppuraportin, jotka ovat ladattavissa täältä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 20.02.2024