Hyppää sisältöön

Arvioimme merkittävien uusien rakentamisalueiden suunnittelussa vaikutukset hiilinieluihin

Kuva: Espoon kaupunki

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva

Kuvaus

Kaupungin kasvaessa osa uudesta rakentamisesta sijoittuu väistämättä myös nykyisille viheralueille. Kaavoitettaessa uusia rakentamisalueita erityisesti metsä- tai suoalueille arvioimme suunnitelman vaikutukset myös hiilinieluihin ja -varastoihin. Arvioinnin tapa ja laajuus riippuu kaavahankkeen koosta ja merkittävyydestä. Hiilinieluihin ja –varastoihin kohdistuvat vaikutukset on kuitenkin aina suhteutettava määrällisesti tai laadullisesti hankkeen muihin ilmastovaikutuksiin.

Koska maankäytön ilmastovaikutusten arvioinnin käytännöt eivät ole Suomessa vakiintuneita, kehitämme menetelmiä hiilinieluihin ja -varastoihin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi osana kaavoitusta.

Osallistumme myös KUNTANIELU-tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään kuntien mahdollisuuksia käyttää maankäyttösektorin nettonieluihin perustuvaa kompensointia.

Kaivinkone siirtää puumateriaalia kierrätysastiaan, taustalla viherkattoisia kerrostaloja, tuulimyllyjä ja puita, piirroskuva.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty21.10.2022

    Turvesuonristin ilmastovaikutusten arviointi

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 27.09.2023