Hoppa till huvudinnehåll

Vi förbättrar förhållandena för fotgängare

Bild: Espoon kaupunki / Tuire Ruokosuo

Framsteg

I tid
  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Ständig

Beskrivning

Käveltävyys koostuu monista seikoista. Parhaimmat kävelyn edellytykset saadaan tiiviiseen kaupunkikeskustaan, jossa ovat sekä kodit että kattavat palvelut ja mahdollisesti runsaasti työpaikkojakin. Ajatusta viidestä kaupunkikeskuksesta ja paikalliskeskuksista tukee Espoon tarina. Kävely on hyvin vaivatonta kilometin säteellä, mikä vastaa matka-ajassa noin 15:tä minuuttia. Tiivistäminen, sekoittunut kaupunkirakenne ja mahdollisten yhteystarpeiden tunnistaminen ovat yleiskaavatasoisia toimenpiteitä käveltävyyden kehittämiseksi.

Kokoamme tietämyksen käveltävyyden ja viihtyisän kaupunkitilan tekijöistä suunnittelijoiden käyttöön. Selvitämme kävelyyn vaikuttavia kaupunkitilan ominaisuuksia, jotta niitä voidaan hyödyntää käveltävän kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa. Määrittelemme kävelypainotteisuuden tavoitealueet kaupunkikeskuksissa, joiden käveltävyyteen panostamme erityisesti.

Ihminen työntää lastenrattaita kävelytiellä, toinen ihminen kävelee vastaan ulkoiluttaen koiraa, taustalla puita ja kerrostaloja, piirroskuva.

Uppgifter

Vad gör vi?

  • Att göra2024-10-01

    Kokoamme esteettömyyden erikoistason alueet

    Kokoamme esteettömyyden erikoistason alueet eli alueet, joilla esteettömyys on erityisen tärkeää, kartalle tiedon jakamiseksi eri suunnittelijoille.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

Ständig

Ansvariga organisationer

Information uppdaterad 2024-03-26

Hur denna åtgärd bidrar till resultatet?