Hoppa till huvudinnehåll

1. Energi

Esbo mål är kolneutral fjärrvärme på 2020-talet och effektiv användning av förnybar energi.

Bild: Espoon kaupunki / Olli Häkämies

Största delen av stadens utsläpp kommer från energiproduktionen och största delen av utsläppen från energiproduktionen kommer från fjärrvärmeproduktionen. Därför kommer övergången till kolneutral fjärrvärme att avsevärt minska stadens utsläpp av växthusgaser. I framtiden kommer kolneutral fjärrvärme att produceras med förnybara energikällor, såsom biobränslen, och genom att utnyttja spillvärme och förnybar el. För att uppnå detta mål har Esbo ett nära samarbete med Fortum, energibolaget som producerar fjärrvärmen.

Också annan användning av förnybar energi, såsom användning av geotermisk värme, solpaneler och luftvärmepumpar, minskar utsläppen jämfört med växthusgasutsläppen från fossila bränslen. Övergången från begränsade fossila bränslen till energikällor som ständigt förnyas bidrar också till en bättre energisäkerhet. Esbo styr energiförbrukningen mot förnybar energi från decentraliserade energikällor genom planläggning och rådgivning och avstår från oljeuppvärmning i stadens fastigheter.

Det är naturligtvis också viktigt att minska energibehovet: om vi endast använder så mycket energi som vi verkligen behöver, kommer vi att kunna minska den totala energiproduktionen och därmed också utsläppen från den. Energieffektiviteten kan förbättras till exempel genom att använda lokalerna effektivare, periodisera ventilationen utanför användningstiderna, sänka temperaturen nattetid, LED-belysning och optimera energiförbrukningen (t.ex. efterfrågeelasticitet, energirapporter).