Hoppa till huvudinnehåll
Indikatorer

Kestävien kulkumuotojen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne) osuus matkoista​

Driftsindikator

Lähde: HSL:n liikkumistutkimus 2023

Kestävien kulkumuotojen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne) osuus matkoista​

Åtgärderna som påverkar denna indikator

ÅtgärdFramstegPåverkan
aea64Vi planerar ESA-direktbanan som en del av entimmeståget till Åbo
On schedule
a43eeVi tar i bruk Spårjokern
Valmis
ab48eVi bygger Västmetrons förlängning
Valmis
a6abbVi bygger en stadsbana mellan Alberga och Köklax
On schedule
abaa8Vi förbättrar förhållandena för fotgängare
On schedule
a0535Vi förbättrar förutsättningarna för cykling
On schedule
a90ecVi främjar hållbara färdsätt för barn och unga
On schedule
a8ac3Vi planerar långsiktiga kollektivtrafikkorridorer
On schedule
ad827Vi utvecklar centra till kompakta och trivsamma områden med mångsidiga funktioner
On schedule
ab7bbVi koncentrerar planläggningen och byggandet till områden med goda kollektivtrafikförbindelser
On schedule