Hoppa till huvudinnehåll

4. Cirkulär ekonomi och hållbara val

Esbo genomför stadens upphandlingar och tjänster på ett klimatvänligt sätt och möjliggör en hållbar livsstil för invånarna.

Bild: Espoon kaupunki / Topias Salonen

Esbo implementerar den cirkulära ekonomin genom att utveckla stadens egen verksamhet och samarbete med företag och partner. Staden föregår som ett exempel, erbjuder tjänster till invånarna och styr beslutsfattandet. Esbo har som mål att vara ett attraktivt område för cirkulärekonomisk företagsverksamhet samt för forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbeten (FUI). I synnerhet Kera och Stenbruket fungerar som utvecklingsområden för cirkulär ekonomi.

Utsläppen från livsmedelsproduktionen utgör en stor del av utsläppen från konsumtionen. I stadens måltidstjänster minskas utsläppen genom att minska matsvinnet och främja klimatvänliga måltidsalternativ.

Staden minskar utsläppen från sina upphandlingar genom att sätta upp nya standarder och mål för inköp av entreprenader, tjänster och varor. Staden strävar efter att ge sina invånare goda möjligheter att göra hållbara val.

Också turismen ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Esbo investerar i ansvarsfull och miljövänlig lokal turism, till exempel genom att utbilda turistföretagare i att minska utsläppen från sin verksamhet.