Hoppa till huvudinnehåll

2. Trafik

Esbo satsar på utsläppsfria transporter, en välfungerande kollektivtrafik och alternativa drivmedel.

Bild: Espoon kaupunki / Olli Urpela

Trafiken står för en stor del av utsläppen i staden och därför försöker man på många sätt öka användningen av hållbara färdsätt. Utsläppen från trafiken minskar när allt fler människor väljer att gå, cykla eller åka med kollektivtrafiken i stället för att använda privata bilar. Därför försöker staden göra dessa transportsätt mer attraktiva: dels genom att minska avstånden, dels bland annat också genom att öka spårvägstrafiken, bygga smidiga cykelleder, garantera en hinderfri och trivsam stadsmiljö och öka tillgången till anslutningsparkering.

Dessutom försöker man minska utsläppen från kollektivtrafiken, privatbilismen och varutransporterna till exempel genom att stödja användningen av alternativa drivmedel och effektivisera varutransporterna. Distributionsinfrastrukturen för alternativa drivmedel, såsom el, utvecklas genom planläggning, planering och samarbete med olika parter.

Användningen av hållbara färdsätt kan också främjas genom planering av markanvändningen. Dessa åtgärder återfinns under temat Markanvändning och byggande.