Hoppa till huvudinnehåll

Indikatorer

Med indikatorerna övervakas uppnåendet av Esbos klimatmål och fördelningen av utsläppen per sektor. Med hjälp av noggrann mätning och uppföljning kan åtgärderna styras och utvecklas på de ställen där de har störst effekt. Nya indikatorer läggs till klimatvakten allt efter som de utvecklas.

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) beräknar årligen utsläppen från alla kommuner i huvudstadsregionen och publicerar uppgifterna på sin webbplats.

Läs mer: Utsläppen i huvudstadsregionen i HRM:s tjänst med öppna data.

Namn
Typ
Uppdaterad
Värdet
Per capita
Driftsindikator
-
Driftsindikator
2022
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
2022
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
2022
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
-
Driftsindikator
2022
-
Strategisk indikator
2021
2,77t/a/cap
Strategisk indikator
2021
1,24t/a/cap
Strategisk indikator
2021
0,45t/a/cap
Strategisk indikator
2021
0,98t/a/cap
Strategisk indikator
2021
0,1t/a/cap
Befolkning
Strategisk indikator
2021
-