Hoppa till huvudinnehåll

Indikatorer

Med indikatorerna övervakas uppnåendet av Esbos klimatmål och fördelningen av utsläppen per sektor. Med hjälp av noggrann mätning och uppföljning kan åtgärderna styras och utvecklas på de ställen där de har störst effekt. Nya indikatorer läggs till klimatvakten allt efter som de utvecklas.

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) beräknar årligen utsläppen från alla kommuner i huvudstadsregionen och publicerar uppgifterna på sin webbplats.

Läs mer: Utsläppen i huvudstadsregionen i HRM:s tjänst med öppna data.

Filtera

92 Indikatorer
Namn
Typ
Uppdaterad
Värdet
Per capita
Driftsindikator
Driftsindikator
2024
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
Driftsindikator
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
2018
Driftsindikator
2018
Driftsindikator
Driftsindikator
2016
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
2018
Driftsindikator
2023
Driftsindikator
2024
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
2023
Driftsindikator
2023
Driftsindikator
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
2018
Driftsindikator
2023
Driftsindikator
2022
Driftsindikator
2022
Strategisk indikator
2022
Strategisk indikator
2022
Strategisk indikator
2022
Strategisk indikator
2022
Strategisk indikator
2022
Strategisk indikator
2022