Hoppa till huvudinnehåll

2.2. Främjande av gång och cykling

Bild: Espoon kaupunki / Tuire Ruokosuo

Esbo strävar efter att fler ska välja gång och cykling som sitt färdsätt.

Esbo utvecklar en stadsmiljö som gynnar gångtrafiken. Cykelnätet utvecklas ständigt för att uppnå målet enligt cykelnätet 2050. Det uppskattas att hälften av cykelledsnätet enligt målet kommer att vara genomförd före 2030. Gång och cykling uppmuntras till exempel genom kampanjer.