Hyppää sisältöön
Mittarit

Osuus vuoden aikana voimaan tulleiden asemakaavojen kerrosalasta, joka sijoittuu vesihuollon toiminta-alueelle.

Toiminnallinen mittari

Osuus vuoden aikana voimaan tulleiden asemakaavojen kerrosalasta, joka sijoittuu vesihuollon toiminta-alueelle.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
a077dEheytämme kaupunkirakennetta täydennysrakentamisella
Aikataulussa