Hoppa till huvudinnehåll

2.1. Ökning av spårvägstrafiken

Bild: Espoon kaupunki / Pasi Hornamo

Esbo utökar spårvägstrafiken genom att förlänga Västmetron, bygga Spårjokern och investera i entimmeståget till Åbo för direktbanan Esbo-Salos del.

En effektiv kollektivtrafik möjliggör en tät stadsstruktur och minskar trafiksstockningar på vägar och gator samt de negativa effekterna från trafiken. Det elektriska spårnätet förflyttar ett stort antal människor miljövänligt och effektivt jämfört med trafikmedel som använder fossila bränslen.