Hoppa till huvudinnehåll

1.2. Ökad användning av förnybar energi

Bild: Espoon kaupunki / Jyrki Vesa

Esbo kommer att använda kolneutral värme och el, alltså värme och el från enbart förnybara energikällor före 2030.

Genom att utnyttja förnybar energi minskar utsläppen från energiproduktionen jämfört med användningen av fossila bränslen. Användningen av förnybara energikällor bidrar också till en bättre energisäkerhet. Esbo bygger om värmesystemen i stadens fastigheter från fossila bränslen till förnybara energikällor, köper energi som producerats med förnybara energikällor eller energikällor som är likvärdiga med dessa eller kolneutral energi och vägleder invånarna till att utnyttja förnybara energikällor.