Hoppa till huvudinnehåll

1.1. Övergång till kolneutral fjärrvärme

Bild: Espoon kaupunki / Johanna Taskinen

Fjärrvärmen i Esbo är kolneutral före 2029.

Fjärrvärmeproduktionen står för en stor del av stadens utsläpp. Esbo Clean Heat -målet, som är gemensamt för Esbo stad och energibolaget Fortum som producerar fjärrvärmen för stadens område, är en övergång till helt kolneutral fjärrvärmeproduktion under 2020-talet. Användningen av stenkol i energiproduktionen kommer att sluta redan under 2025. Kolneutral fjärrvärme produceras med förnybara energikällor och genom att utnyttja spillvärme.