Hoppa till huvudinnehåll

Vähennämme kuljetuslogistiikan päästöjä toistuvissa tarvikehankinnoissa

Bild: Espoon kaupunki

Framsteg

I tid
 • Utkast
 • Ej påbörjad
 • Planering
 • Genomförande
 • Färdig

Beskrivning

Selvitämme tavat, joilla jo hankintojen valmisteluvaiheessa voidaan paremmin huomioida sopimuskauden aikaisten tilaamiskäytäntöjen ja toimituslogistiikan tehostamisen keinoja. 

Esimerkiksi toimistotarvikkeiden hankinnan sopimuksella vuoden 2023 tilauksista valtaosa on tehty pienissä erissä, ja tämän vuoksi tilauksista jopa 80 prosenttia on toimitettu pientoimituksina. Pientoimitusten huomattava määrä aiheuttaa ylimääräisiä kuljetuksia ja päästöjä sekä myös ylimääräisiä kustannuksia. Osuus tuotevalikoimasta, mihin valtaosa kysynnästä kohdistuu, on pieni, mikä mahdollistaa esimerkiksi tuote palveluna -ostokonseptin tarkastelun ja muiden kaupunginlaajuisten tilaamisen toimintatapojen kehittämisen.

Uppgifter

Vad återstår att göra?

 • Att göra2023-12-31

  Toteutamme tapaustutkimuksen tuotteistamisen mahdollisuuksista logistiikan päästöihin

  Määritellyssä yksikössä toteutetaan yhdessä toimialan ja toimittajan kanssa sovittavia toimintatapamuutoksia ja seurataan näiden vaikutusta kuljetusten määrään sekä toimituskuluihin. Arvioidaan lopuksi toimintatapojen soveltuvuutta vastaaviin yksiköihin ja muihin tuoteryhmiin.

Vad gör vi?

 • Att göra2023-09-15

  Tilaus- ja ostolaskudatan analyysi kuljetuskertojen selvittämiseksi

  Määritellään päästö- ja kustannusvähennyspotentiaali selvittämällä toimituskertojen määrä sekä pientoimitusten osuus lähtötilanteessa sekä määritellään tilausdatasta toistuvasti tilattava tuotevalikoima. Rajataan tutkimus tiettyihin tuoteryhmiin ja sopimuksiin. Tuotetaan myös lähtötilanteen tunnusluvut tapaustutkimusta varten.

Sammanfattning och kontakter

Ansvariga organisationer

Mål för hållbar utveckling

Utsläppssektorer

Information uppdaterad 2023-09-13