Hoppa till huvudinnehåll

Vi främjar uppnåendet av målen för arbetet med Principerna för dagvattenhanteringen

Bild: Espoon kaupunki / Saara Olsen

Framsteg

  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Ständig
I tid

Kaavoituksessa on laadittu Kalajärven ja Viiskorven viheralueverkoston ja hulevesien hallinnan suunnitelma 2023.

Beskrivning

Ilmastonmuutos ja siitä johtuva sään ääri-ilmiöiden yleistyminen sekä vettä läpäisemättömän pinnan määrän kasvu ja kaupungin tiivistyminen lisäävät huleveden määrää ja hulevesitulvariskejä. Hulevesien hallintaa täytyy entistä enemmän tarkastella valuma-aluelähtöisesti ja tarvittaessa kuntarajat ylittäen. Hulevesitulvariskien vähentämiseksi varmistetaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan Hulevesien hallinnan periaatteet -työssä esitettyjen tavoitteiden toteutumista.

Vettä ja kasveja hulevesikosteikossa.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

Ständig

Ansvariga organisationer

Information uppdaterad 2024-03-28