Hoppa till huvudinnehåll
Bild: Espoon kaupunki / Saara Olsen

Framsteg

I tid
  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Färdig
Tulvaohjeen päivitys

Beskrivning

Vesistö- ja rannikkoalueiden tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat alueiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Hallinnan vaiheisiin kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä tulvariskien hallintasuunnitelman tekeminen. Hulevesitulvien hallinta kuuluu kuntien tehtäviin. Espoo päivittää kaupungin tulvaohjeen uusien kansallisten tulvatietojen ja –ohjeistusten yhteydessä.

Pieni lapsi ja pulkka sohjoisessa lätäkössä.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

2024-07-30 → 2024-11-30

Ansvariga organisationer

Information uppdaterad 2022-11-18