Hoppa till huvudinnehåll

5.1. Beredskap för översvämningar, skyfall och stormar

Bild: Espoon kaupunki

Esbo strävar efter att beakta de ökade riskerna och minimera skadorna.

Klimatförändringarna kommer att medföra ökad nederbörd och fler översvämningar, vilket i sin tur ökar riskerna för kontinuiteten och säkerheten i till exempel trafiken, avfallsförvaringen och vattenreningsprocesserna. Esbo utvecklar hanteringen av dag- och översvämningsvatten för att minimera skadorna.