Hoppa till huvudinnehåll
Bild: Espoon kaupunki / Virpi Pakkala

Framsteg

  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Ständig
I tid

Tarvitsee parannuksia tiedonkulussa, jotta kaikki tonttihakkuut tulevat luonnonhoidolle tiedoksi.

Hoidamme ennen tonttien luovutusta niiden viereen jäävän puuston myrskytuhojen vähentämiseksi.

Beskrivning

Ilmastonmuutoksen seurauksena talvet muuttuvat yhä lumettomimmiksi ja routaa esiintyy entistä vähemmän. Koska lumi ja jää eivät ole sitomassa puita maaperään, tuulituhot lisääntyvät metsissä etenkin tuulille alttiilla rakennusalueilla. Talvimyrskyjen aikana kaatuvat puut ja katkeavat oksat voivat vaurioittaa vasta rakennettuja rakennuksia ja piha-alueita. Mikäli puun juuristo vaurioituu, se on alttiimpi sieni- ja hyönteistuhoille. Erityisesti kirjanpainajatuhot voivat yleistyä merkittävästi lisääntyvien tuulituhojen vuoksi.  Siksi etenkin rakennusalueilla tonttien viereiset metsät tulee hoitaa tuulituhojen varalta ja lisäksi  järjestää valmennushakkuita uusille asuinalueille.

Pelastuslaitoksen työntekijöitä raivaamassa myrskytuhoja metsässä.

Pelastuslaitoksen työntekijöitä raivaamassa myrskytuhoja.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

Ständig

Ansvariga organisationer

Information uppdaterad 2023-04-28