Hoppa till huvudinnehåll

Vi utarbetar en plan för att identifiera utmaningar inom skogsvården och förbereda oss på dem

Bild: Espoon kaupunki / Susanne Vuorinen

Framsteg

I tid
  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Färdig
Ilmastonmuutos lisää ja muuttaa metsänhoidollisia haasteita.

Beskrivning

Lumipeitteen oheneminen ilmastonmuutoksen seurauksena muuttaa maan lämpö- ja kosteusoloja ja vaikuttaa puiden kasvuun. Ilmastonmuutos myös lisää toistuvan jäätymisen ja sulamisen todennäköisyyttä maassa ja maanpinnalla , mikä voi vaurioittaa juuria ja haitata pienten taimien talvehtimista. Myös metsätieverkoston kunto saattaa heikentyä ja metsätyöt vaikeutua. Ilmastonmuutos lisää tarvetta kehittää korjuuteknologiaa, joka soveltuu sulan maan aikana tehtäviin harvennushakkuisiin. Espoon metsänhoidon suunnitelmassa tarkastellaan mm. koneiden käyttöön kohdistuvia vaatimuksia, hoitotoimien kustannuksia ja metsureiden resursseja.

Metsänhoidollinen merkkinauha männyn rungossa

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

2023-01-01 → 2024-05-31

Ansvariga organisationer

  • Kustannusarvio

    10–50 000 €

    Vaatii ulkopuolisen konsultin palkkaamista sekä kaupungin sisäisen projekti- ja ohjausryhmän perustamista.

Information uppdaterad 2023-04-28