Hoppa till huvudinnehåll

Vi granskar beredskapsutredningarna för funktioner belägna i översvämningskänsliga områden

Bild: Espoon kaupunki

Framsteg

  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Ständig
I tid

Valvontakäyntien yhteydessä tunnistettu neljä riskikohdetta, jotka otettu tarkempaan valvontaan.

Beskrivning

Ilmastonmuutos kasvattavaa jokien ja purojen virtaamia erityisesti talvisin. Kevättulvat taas tulevat jonkin verran pienenemään, mutta vuotuiset vaihtelut voivat olla suuria, jolloin tulvia on aiempaa vaikeampi ennustaa. Myös meritulvien riski voi kohota Suomessa valtamerten pinnannousun ja merivedenkorkeuden vaihtelun myötä. Tarkastamme tulvaherkillä alueilla sijaitsevien ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluvien laitosten ja toimintojen varautumisselvitykset valvontatarkastusten yhteydessä.

Ilmakuva Espoonlahdesta.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

Ständig

Ansvariga organisationer

  • Kustannusarvio

    < 10 000 €
Information uppdaterad 2023-04-28