Hoppa till huvudinnehåll

Vi främjar den cirkulära ekonomin inom infrastrukturbyggande med mer hållbara upphandlingskriterier för material

Bild: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Framsteg

 • Utkast
 • Ej påbörjad
 • Planering
 • Genomförande
 • Ständig
I tid

Vähäpäästöisyyttä edistäviä hankintakriteerejä valmistellaan markkinavuoropuhelujen myötä

Infraurakoiden kilpailutukseen lisätään vähäpäästöisyyttä ja kiertotaloutta edistäviä hankintakriteerejä.

Beskrivning

Kaupunkitekniikan keskus hankkii infraurakat kokonaisurakoina eli materiaalit ostaa urakoitsija. Urakkakilpailutuksessa voimme määrittää kriteerit, esimerkiksi päästörajat (EPD Environmental Product Declaration) kiveyskivien kuljetuksille tai maastabioloinnin uusiosideaineiden käytölle.

Urakkakilpailussa voimme myös "mahdollistaa" vähäpäästöisempien materiaalien käytön esimerkiksi niin että urakoitsija saa käyttää maan stabilointiin uusiosideaineita, mikä geotekniset laatuvaatimukset täyttyvät.

Ilmastoviisaalla hankintatoimella voidaan parhaiten vaikuttaa päästövähennysten aikaansaamiseen sekä kestävään kehitykseen ja kiertotalouden toteutumiseen.

Uppgifter

Vad gör vi?

 • Att göra2025-10-31

  Uusiosideaineiden käyttö maan stabiloinnissa

  Urakkaohjelma mahdollistaa urakoisijalle uusiosideaineiden käytön, mikäli geo-yksikön laatuvaatimukset täyttyvät.

  Espoon savisen maaperän stabiloinnnissa voidaan käyttää sekä huomattavat päästösäästöt että myös kustannussäästöjä tuovia uusiosideaineita perinteisen kalsinoinnin sijaan.

 • Att göra2025-12-31

  Purkubetonin hyödyntäminen infrahankkeissa

  Infraurakan kilpailutukseen mukaan purkubetonin käyttöä edistäviä kriteerejä eli edellytetään tai mahdollistetaan purkubetonin käyttöä infrahankkeessa.

  Laatuluokitusten määrittäminen geo-toimiyksikön kanssa niin että kuhunkin infrakohteeseen voidaan käyttää laadulliset vaatimukset (esim. kantavuus, routimattomuus) täyttävää purkubetonia. Näitä kuvaavat BEM 1/2/2 purkubetoni luokat.

  Lokakuussa 2022 voimaan tullut Ei Enää Jätettä (EEJ) asetus mahdollistaa purkubetonin suuremman hyödyntämisasteen, jonka otamme mukaan laadunluokitus -prosessiin.