Hoppa till huvudinnehåll

Vi utvecklar utsläppsberäkningen inom bedömningen av infrastrukturbyggandets effektivitet och kostnader

Bild: Espoon kaupunki / Suvi Suovaara

Framsteg

 • Utkast
 • Ej påbörjad
 • Planering
 • Genomförande
 • Färdig
I tid

IHKU infrakustannusten laskentaohjelmaan suunniteltiin päästötietodatan lisäämistä kevään/kesän 2023 aikana ja päivitetty IHKU julkaistaan marraskuussa (2023). Väyläviraston julkaisema ja SYKE, Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämä julkinen päästötietodata julkaistiin vuodenvaihteessa 2022-23. Keväällä 2023 laskettiin Espoon infrarakentamisen ja kunnospidon päästöt. Päästölaskenta tarkentuu kehittyvän päästötietodatan myötä.

Infrarakentamisen päästölaskennan avulla Kaupunkitekniikan keskus pystyy arvioimaan toimenpiteiden vaikuttavuuden osana hankkeiden kustannuslaskentaa.

Beskrivning

Laskennallinen, mahdollisimman faktapohjainen päästölaskenta on oltava, jotta pystymme arvioimaan toimenpiteiden vaikuttavuuden osana hankkeiden kustannuslaskentaa ja budjetteja. Käytössämme on infrahankintojen kustannuslaskenta IHKU ja sen puitteissa on meneillään hanke, jossa selvitetään mahdollisuutta lisätä päästöt rakentamisen ja materiaalien kustannus-osiin. Tietämällä päästövähennys-optiot, voimme jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa vaikuttaa myös päästöihin ja arvioida vaikuttavuutta suhteessa kustannuksiin.

Ensin on laskettava tämän hetkiset Espoon infrarakentamisen päästöt, jotta tiedämme hiilineutraalisustavoitteen (2030) päästövähennystarpeen.

Uppgifter

Vad gör vi?

 • Att göra2023-12-15

  Päästötietodata lisätään Infrahankintojen kustannusohjelma IHKU:un.

  Infrarakentamisen kustannuslaskentaan tuodaan mukaan päästöjen arviointi. Päästötietodatan perusteella voidaan valita päästösäästöjä eniten tuottavat materiaalit ja toimintatavat.

 • Att göra2030-12-31

  Päästölaskennan laadun kehittäminen

  Infrarakentamisen ja kunnossapidon päästötietodataa kehitetään yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja Suomen Ympäristökeskus SYKE:en johdolla. Tarkentuvan datan perusteella saadaan tarkempaa tietoa päästöistä, jolloin voidaan kohdentaa valinnat eniten päästösäästöjä tuottaviin materiaaleihin ja työtapoihin.

Vad har gjorts?

 • Gjort2023-05-31

  Espoon infrarakentamisen ja kunnossapidon päästöjen laskenta

  Laskettiin konsulttityönä ja Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku, KETO-hankkeen rahoittamana.

 • Gjort2023-04-28

  Rahoitimme yhteistyössä Aalto Yliopiston /Tommi Lehtovirran DI työn 'Infran rakentamisen CO2e päästöt Suomessa'

  DI-työn rahoittajat: Espoon lisäksi Helsingin ja Vantaan kaupungit, Väylävirasto ja Infra ry. DI-työ luettavissa täällä.