Hoppa till huvudinnehåll

Vi beaktar hushållens beredskap för till exempel strömavbrott genom inspektioner

Bild: Espoon kaupunki / Olli Urpela

Framsteg

I tid
  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Ständig
Tarkastuskäynneillä varmistetaan kotitalouksien varautuminen mm. sähkökatkoihin sekä huomioidaan lämpötilannousun vaikutus vedenpuhdistusprosessiin.

Beskrivning

Jätevesipumppaamoiden ylivuodot ovat poikkeustapauksia, mutta ilmastonmuutoksen seurauksena sään ääri-ilmiöiden kuten rankkasateiden ennustetaan lisääntyvän, mikä voi lisätä ylivuototilanteiden esiintymistä. Ylivuototilanteessa puhdistamatonta jätevettä päätyy ympäristöön ja se aiheuttaa ympäristö- ja hajuhaittojen lisäksi terveydellisiä riskejä. Ilmastonmuutoksen voimistamat tuulet voivat aiheuttaa sähkökatkoksia. Haitallisten ylivuotojen vähentämiseksi haja-asutuksen talousveteen liittyvien tarkastusten yhteydessä huomioidaan mm. sähkökatkoksiin varautuminen sekä pintavesien lämpötilan nousun vaikutus vedenpudistusprosessiin.

Ympäristötarkastaja huomiotakissa lumisella pihalla.

Ympäristötarkastaja tarkastuksella.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

2022-08-01 → Ständig

Ansvariga organisationer

Information uppdaterad 2023-04-28