Hoppa till huvudinnehåll

Vi bedömer konsekvenserna för kolsänkor vid projektering av betydande nybyggnadsområden

Bild: Espoon kaupunki

Framsteg

I tid
  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Ständig

Beskrivning

Kaupungin kasvaessa osa uudesta rakentamisesta sijoittuu väistämättä myös nykyisille viheralueille. Kaavoitettaessa uusia rakentamisalueita erityisesti metsä- tai suoalueille arvioimme suunnitelman vaikutukset myös hiilinieluihin ja -varastoihin. Arvioinnin tapa ja laajuus riippuu kaavahankkeen koosta ja merkittävyydestä. Hiilinieluihin ja –varastoihin kohdistuvat vaikutukset on kuitenkin aina suhteutettava määrällisesti tai laadullisesti hankkeen muihin ilmastovaikutuksiin.

Koska maankäytön ilmastovaikutusten arvioinnin käytännöt eivät ole Suomessa vakiintuneita, kehitämme menetelmiä hiilinieluihin ja -varastoihin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi osana kaavoitusta.

Osallistumme myös KUNTANIELU-tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään kuntien mahdollisuuksia käyttää maankäyttösektorin nettonieluihin perustuvaa kompensointia.

Kaivinkone siirtää puumateriaalia kierrätysastiaan, taustalla viherkattoisia kerrostaloja, tuulimyllyjä ja puita, piirroskuva.

Läs mer

Uppgifter

Vad har gjorts?

  • Gjort2022-10-21

    Turvesuonristin ilmastovaikutusten arviointi

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

Ständig

Ansvariga organisationer

Information uppdaterad 2023-09-27