Hoppa till huvudinnehåll

Vi utreder kolsänkorna i staden och möjligheterna till utsläppskompensation

Framsteg

I tid
 • Utkast
 • Ej påbörjad
 • Planering
 • Genomförande
 • Färdig
Espoossa hiilineutraalisuustavoite on määritelty 80 prosentin päästövähennykseksi vuoden 1990 tasosta 2030 mennessä. Päästövähennystavoite edellyttää Espoolta lisätoimia toteutuakseen, mutta lisäksi tulee ratkaista miten jäljelle jäävä 20 prosentin osuus saadaan sidottua alueen hiilinieluihin tai kompensoitua muulla tavoin. Hiilinieluilla tarkoitetaan kasvavaa hiilivarastoa, kuten metsän kasvua.

Beskrivning

Vuonna 2019 hiilen sitoutuminen kasvillisuuteen ja maaperärään vastasi noin 21 prosenttia Espoon kasvihuonekaasupäästöistä. Kaupunki kuitenkin kasvaa kovaa vauhtia ja rakentaminen tulee vähentämään hiilinielujen määrää.

Hiilikompensaatiomarkkinat ovat vasta kehittymässä, eikä luotettavaa järjestelmää niiden toteuttamiseksi toistaiseksi ole. On myös epäselvää, miten kompensaatioon käytettyjen hiilinielujen tulisi näkyä Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa. Niinpä Espoo on mukana Kuntanielu -hankkeessa, jonka päätavoitteena on luoda kunnille edellytyksiä vahvistaa maankäyttösektorin nettonielua sekä luoda perusta kuntatason kompensaatiotoiminnalle, jolla kunta voi edetä kohti hiilineutraaliutta.

Uppgifter

Vad återstår att göra?

 • Att göra2024-06-30

  Espoon metsien hiilinielu lasketaan osana Kuntanielu-hanketta

  Lokakuussa käydään keskustelua hiilinielumallinnuksessa käytettävistä skenaariosta.

Vad gör vi?

 • Att göra2024-12-31

  Espoo mukaan Kuntien mahdollisuudet käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia (KUNTANIELU) -hankkeeseen

  Espoon kaupungin ympäristönsuojelun palvelualue ja kaupunkisuunnittelukeskus ovat mukana Kuntanielu -hankkeessa, jossa päätavoite on luoda kunnille edellytyksiä vahvistaa maankäyttösektorin nettonielua sekä luoda perusta kuntatason kompensaatiotoiminnalle.

Vad har gjorts?

 • Gjort2021-02-19

  Tilasimme yhdessä HSY:n ja muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa Hiilinieluselvityksen

  Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun kattavan paikkatietoaineiston ja selvitystä koskevan loppuraportin, jotka ovat ladattavissa täältä.

Sammanfattning och kontakter

Information uppdaterad 2024-02-20