Hoppa till huvudinnehåll

Edistämme valtakunnallista kestävän purkamisen green deal sopimusta

Bild: Espoon kaupunki: Olli Häkämies

Framsteg

 • Utkast
 • Ej påbörjad
 • Planering
 • Genomförande
 • Färdig
I tid

Suunnitteluvaiheessa "Purkuhankkeiden käsikirja" ohjeistus sekä "Rakennusten purkutyöt ja purkumateriaalien kierrätys" puitesopimushankinta.

Beskrivning

Tavoitteenamme on edistää kiertotaloutta purkuhankkeissamme ja hyödyntää purkamisessa vapautuvaa materiaalia edistämällä materiaalien uusiokäyttöä ja kierrättämällä purkutuotteita. Ensimmäisessä vaiheessa arvioimme sitoumuksen toimenpiteiden vaikutukset pilottihankkeessa ja sen jälkeen täydennämme/muokkaamme toimenpiteitä jatkoa varten.

Taustatietoa sitoumuksesta

Pyrimme osaltamme edistämään kestävää toimintapaa ja purettavien kohteiden materiaalien hyödyntämistä siinä määrin kuin se niiden ominaisuuksien puolesta on mahdollista. Etenemme aluksi pienin askelin ja myöhemmin toivomme voivamme tehdä enemmän tämänkin asian eteen. Seuraamme myös kiinnostuksella millaista jälkimarkkinaa ja toimijoita tämä luo alalle.

Mitä uutta sitoumuksessa?

Sitoutuminen systemaattiseen toimintatapaan on uusi askel toiminnassa kiertotalouden edistämiseksi edellyttäen enemmän ennakkosuunnittelua ja ennakkovalmistelua materiaalien kierrättämiseksi.

Vuoden 2023 syksyn aikana käynnistyy puitesopimushankinta, jossa purkumateriaalien kokonaiskierrätysasteeksi on määritety vähintään 70 % kierrätysaste. Jatkossa hankekohtaisten purkukohteiden materiaalimäärien massat ja painoprosentit on lasketaan ja raportoidaan. Purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistetään "Purkuhankkeiden käsikirja" ohjeistuksella, jolla tuetaan 70% kierrätysasteen saavuttamista purkuhankkeiden hallitussa toteutuksessa. Ketättyä tietoa jaetaan mm. kohdekohtaisia hankintoja kehittämällä tiedon ja toiminnan karttuessa sekä viedään tietoa uusien rakennusten suunnitteluun kierrätettävien materiaalien osalta, jotta niistäkin saadaan mahdollisimman kierrätettäviä myöhemmin niiden elinkaaren päättyessä. Purkuhankkeissa seurataan myös toteutuneiden purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä pidetään tilastoja kierrätyspaikoista ja urakkahinnoista.

Läs mer

Uppgifter

Vad återstår att göra?

 • Att göra2027-12-31

  Purkumateriaalien uusio-, kierrätys- ja hyötykäyttö.

  Vuoden 2024 alusta käynnistyvän purkuhankkeiden puitesopimuksessa on vähimmäisvaatimuksena 70% kokonaiskierrätysaste. Laskentaa, raportointia ja seurantaa tehdään hankekohtaisen kokonaiskierrätysasteen saavuttamiseski. Sopimuskumppaneiden palvelulupauksia kierrätysasteista seurataan siirtoasiakirjoista ja vastaanottopaikoista syntyvän dokumentaation avulla. Tarvittaessa tehdään laadunvarmistuskäyntejä vastaanottokohteissa. Kaikkien purkukohteiden kokonaiskierrätysaste toteutumat lasketaan uuden kohteen laskentatiedon valmistumisen yhteydessä ja siten kokonaiskierrätysaste on päivittyvä tieto.​

Vad gör vi?

 • Att göra2023-12-31

  Purkuhankkeiden käsikirja

  "Purkuhankkeiden käsikirja" on ohje, jossa kuvataan purkuhankkeiden tavoitteet, vastuutehtävät, prosessit, tuotokset. Käsikirjaan liittyy myös purkuhankkeen hallinta, IMS-prosessikaaviot uimaratakaavioina, hankekohtaiset aikataulut ja tehtävälistat.

 • Att göra2027-12-31

  Purkumateriaalien laskenta

  Lasketaan purkumateriaalien materiaalikohtaiset kokonaismassat sekä niiden uusiokäyttö-, kierrätettävyys- ja hyötykäyttöasteet painomääristä, yksikkö tonnia (t).

 • Att göra2027-12-31

  Raportoidaan purettujen materiaalien määrät

  Raportoidaan sopimuskumppanille Green Dealin mukaisesti purkumateriaalien määrät.

 • Att göra2027-12-31

  Purkuhankkeiden kehitystyön jakaminen

  Tietoa jaetaan kaupungin sisäisille sidosryhmille sekä ulkoisille kumppaneille. Tietoa viedään myös valtakunnallista ohjeistusta tekeville sidosryhmille, esim. KorjausRYL valvova toimikunta.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

2021-05-09 → 2027-12-31

Ansvariga organisationer

Information uppdaterad 05.10.2023

Hur denna åtgärd bidrar till resultatet?