Hoppa till huvudinnehåll

Vi främjar byggande med låga koldioxidutsläpp i planläggningen

Bild: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Framsteg

I tid
 • Utkast
 • Ej påbörjad
 • Planering
 • Genomförande
 • Ständig

Beskrivning

Espoo-tarinan mukaan edistämme puurakentamista. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen.

Asemakaavoituksessa voimme ohjata rakennusmateriaalien käyttöä erilaisissa kohteissa. Puuta on mahdollista käyttää rakentamisessa, vaikka siitä ei olisi erillistä kaavamääräystä.

Kaavoitusvaiheessa voidaan edistää materiaalitehokkuutta myös erilaisilla kiertotalous- ja massatasapainotarkasteluilla. Näissä voidaan selvittää esimerkiksi vaihtoehtoja rakennusten purkamiselle sekä purkumateriaalien ja kaivumassojen hyödyntämiselle. Rakennusten monikäyttöisyyden ja muuntojoustavuuden huomioiminen kaavoituksessa edistää niinikään kestävää rakentamista.

Läs mer

Uppgifter

Vad har gjorts?

 • Gjort2023-01-18

  Tuurinmäenlaita 331100 asemakaava ja asemakaavan muutos

  Tuurinmäenlaidan asemakaavassa Lillhemtin pientaloalueen itäreunaa täydennetään pientalorakentamisella ja Storhemtintien uuden kokoojakadun itäpuolelle suunnitellaan puukerrostaloja. Kaava on tullut voimaan 18.1.2023.

 • Gjort2021-11-24

  Kera 13140 asemakaavan muutos

 • Gjort2021-11-24

  Laakakivi-Laajalahti, eteläinen 213307 asemakaavan muutos

 • Gjort2021-03-31

  Keilalahdenportti 220835 asemakaavan muutos

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

Ständig

Ansvariga organisationer

Information uppdaterad 2023-01-18

Hur denna åtgärd bidrar till resultatet?