Hyppää sisältöön

Kehitämme Espoon sähköverkkoa strategisella yhteistyöllä

Kuva: Espoon kaupunki / Jyrki Vesa

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva

Kuvaus

Espoon kaupunki allekirjoitti 31.3.2021 sähkönjakeluyhtiö Caruna Espoo Oy:n kanssa sopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on Espoon kasvun ja hiilineutraaliustavoitteiden tukeminen vahvalla, tulevaisuuden energiatarpeisiin vastaavalla sähköverkolla, joka mahdollistaa puhtaan energian ratkaisut Espoon asukkaille ja yrityksille.

Espoon tavoitteena on luopua fossiilisista energianlähteistä kaukolämmön tuotannossa 2029 mennessä. Tästä seuraava Espoon kaukolämmöntuotannon lisääntynyt sähköistyminen, yhdistettynä sähköisen liikkumisen lisääntymiseen sekä muuhun sähkönkulutuksen kasvuun, tulee vaatimaan myös Espoon sähkönjakeluverkon kehitystä. Näin varmistetaan verkon toimintavarmuus Espoon asukkaille myös tulevaisuudessa energiamurroksen edistyessä.

Espoon kaupunki ja Caruna pyrkivät yhteistyöllään edistämään energian varastointia, sähköistä liikennettä, ja uusiutuvan energian hyödyntämistä. Yhteistyöllä saavutettavia ratkaisuja on myös tarkoitus hyödyntää jatkossa muualla Suomessa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 18.11.2022