Hyppää sisältöön

Edistämme Hulevesien hallinnan periaatteet -työn tavoitteiden toteutumista

Kuva: Espoon kaupunki / Saara Olsen

Eteneminen

  • Luonnos

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Kaavoituksessa on laadittu Kalajärven ja Viiskorven viheralueverkoston ja hulevesien hallinnan suunnitelma 2023.

Kuvaus

Ilmastonmuutos ja siitä johtuva sään ääri-ilmiöiden yleistyminen sekä vettä läpäisemättömän pinnan määrän kasvu ja kaupungin tiivistyminen lisäävät huleveden määrää ja hulevesitulvariskejä. Hulevesien hallintaa täytyy entistä enemmän tarkastella valuma-aluelähtöisesti ja tarvittaessa kuntarajat ylittäen. Hulevesitulvariskien vähentämiseksi varmistetaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan Hulevesien hallinnan periaatteet -työssä esitettyjen tavoitteiden toteutumista.

Vettä ja kasveja hulevesikosteikossa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 28.03.2024