Hyppää sisältöön

Emme osoita uutta rakentamista alueille, joille voi ulottua vesistötulva

Kuva: Espoon kaupunki / Saara Olsen

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva
Ei uutta rakentamista vesistötulvariskialueille

Kuvaus

Suomessa ilmastonmuutos aiheuttaa merkittävimmän muutoksen vesimäärissä: talvet ovat sateisempia, rankkasateet voimistuvat ja tulvariskit kasvavat. Vesistötulvat kehittyvät Suomessa yleensä pitkään jatkuneiden sateiden tai lumen sulamisen seurauksena ja yleisimpiä näistä ovat lumen sulamisesta johtuvat kevättulvat. Vesistöllä tarkoitetaan toisiinsa liittyvien jokien ja järvien muodostamaa kokonaisuutta. Kasvaviin tulvariskeihin varautumiseksi yleis- ja asemakaavoissa ei osoiteta uutta rakentamista alueille, joille voi ulottua vesistötulva.

Kävelytie tulvaveden alla, taustalla busseja tiellä.

Puistoraitti peittyneenä tulvaveteen joulukuussa 2011.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 28.04.2023