Hyppää sisältöön
Kuva: Espoon kaupunki / Saara Olsen

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Tulvaohjeen päivitys

Kuvaus

Vesistö- ja rannikkoalueiden tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat alueiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Hallinnan vaiheisiin kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä tulvariskien hallintasuunnitelman tekeminen. Hulevesitulvien hallinta kuuluu kuntien tehtäviin. Espoo päivittää kaupungin tulvaohjeen uusien kansallisten tulvatietojen ja –ohjeistusten yhteydessä.

Pieni lapsi ja pulkka sohjoisessa lätäkössä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

30.7.2024 → 30.11.2024

Vastuuorganisaatiot

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 18.11.2022