Hyppää sisältöön
Kuva: Espoon kaupunki / Olli Urpela

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Selvitämme tulvien, myrskyjen ja leutojen talvien vaikutusta liikenteeseen sekä teiden kunnossapitoon.

Kuvaus

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan maantieliikenteeseen eniten lämpötilan muutosten, sateiden lisääntymisen ja tuulisuuden voimistumisen kautta. Matalat ja korkeat lämpötilat, rankkasateet ja keskimääräisten sademäärien kasvu sekä myrskytuulet voivat altistaa maantieliikenteen häiriöille, vaurioittaa tierakenteita ja aiheuttaa ongelmia teiden kunnossapidolle. Ilmastonmuutoksen arvioidaan jonkin verran lisäävän tienhoidon kokonaiskustannuksia. Selvitämme tulva- ja myrskyriskikohteet liikenteelle, leutojen talvien vaikutusta väylien liukkaudentorjuntaan, talvikunnossapitoon ja pintojen kuntoon sekä yleisesti liikenneturvallisuuteen. Käynnistämme hallintasuunnitelman laatimisen.

Lumiaura auraa lunta maantiellä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2023 → 31.5.2024

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 18.11.2022