Hyppää sisältöön

Huomioimme vesihuollon tarkastuksilla kotitalouksien varautumistason mm. sähkökatkoksiin

Kuva: Espoon kaupunki / Olli Urpela

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva
Tarkastuskäynneillä varmistetaan kotitalouksien varautuminen mm. sähkökatkoihin sekä huomioidaan lämpötilannousun vaikutus vedenpuhdistusprosessiin.

Kuvaus

Jätevesipumppaamoiden ylivuodot ovat poikkeustapauksia, mutta ilmastonmuutoksen seurauksena sään ääri-ilmiöiden kuten rankkasateiden ennustetaan lisääntyvän, mikä voi lisätä ylivuototilanteiden esiintymistä. Ylivuototilanteessa puhdistamatonta jätevettä päätyy ympäristöön ja se aiheuttaa ympäristö- ja hajuhaittojen lisäksi terveydellisiä riskejä. Ilmastonmuutoksen voimistamat tuulet voivat aiheuttaa sähkökatkoksia. Haitallisten ylivuotojen vähentämiseksi haja-asutuksen talousveteen liittyvien tarkastusten yhteydessä huomioidaan mm. sähkökatkoksiin varautuminen sekä pintavesien lämpötilan nousun vaikutus vedenpudistusprosessiin.

Ympäristötarkastaja huomiotakissa lumisella pihalla.

Ympäristötarkastaja tarkastuksella.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2022 → Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 28.04.2023