Hyppää sisältöön

Innovoimme ratkaisuja energiapositiivisten alueiden kehittämiseen osana eurooppalaista yhteishanketta SPARCS

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis

Kuvaus

Vuonna 2019 käynnistyneessä, VTT:n koordinoimassa, EU Horizon2020-rahoitteisessa SPARCS (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS) -hankkeessa (www.sparcs.info) etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja energiapositiivisten alueiden kehittämiseksi osana laajaa eurooppalaista yhteishanketta yli 30 kumppaniorganisaation voimin. Hankkeessa tutkitaan ja demonstroidaan innovatiivisia ratkaisuja älykkäiden ja kestävien energiajärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon, mitkä tukevat kaupungin kehittymistä kohti hiilineutraalia ja energiapositiivista suuntaa yhdessä sen asukkaiden kanssa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan kestäviä liikkumisen ratkaisuja, ja kehitetään liikenteen solmukohtia osana energiajärjestelmää ja hiilineutraalisuustavoitetta.

Hankkeessa etsitään ratkaisuja kahden niin sanotun majakkakaupungin, Espoon ja Leipzigin (Saksa), voimin. Näitä ratkaisuja replikoidaan viidessä seuraajakaupungissa ympäri Eurooppaa: Reykjavikissa, Maiassa, Lvivssä, Kifissiassa ja Kladnossa. Espoossa sijaitsee kolme hankkeen demonstraatiokohdetta, missä kehitettäviä ratkaisuja kokeillaan ja niiden vaikutuksia seurataan käytännössä: uudelleenrakentuva Keran alue, Leppävaaran keskustan kauppakeskus Sello, sekä vuonna 2022 avautunut uudistunut Lippulaivan keskus Espoonlahdessa.

Hanke pyrkii vastaamaan suureen kestävän kehityksen haasteeseen kehittämällä entistä kestävämpiä ja vähäpäästöisempiä energian ja liikkumisen kaupunkiratkaisuja, mitkä tukevat kaupunkiympäristön ja elämäntapojen muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Ratkaisujen kehittämisessä tarkastelutaso on systeemisellä kortteli- ja aluetasolla, missä keskeistä on eri toimintojen yhteensovittaminen. Yhtenä hankkeen toimena on kehitetty Yhteiskehittämisen malli kestäville ja älykkäille kaupunkialueille (www.co-creatingsparcs.fi) tukemaan kestävän muutoksen aluetason ratkaisujen kehittämistä erilaisten toimijoiden yhteistyönä.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty30.11.2022

    Kehitämme työkaluja kaupunkialueiden yhteiskehittämiseen kohti kestävyyttä ja älykkyyttä

    Kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden yhteiskehittämisen malli: www.co-creatingsparcs.fi

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.10.2019 → 30.9.2024
Tietoja päivitetty 08.09.2023