Hyppää sisältöön
Kuva: Espoon kaupunki / Eeva Nuotio

Eteneminen

  • Luonnos

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Vesilupa lainvoimainen

Toteutamme järvien säännöstelyn purkamisen yhteistyössä HSY:n kanssa.

Kuvaus

Ilmastonmuutos aiheuttaa vesistöjen säännöstelijöille yhä haastavampia tilanteita muuttuvien vedenkorkeuksien ja virtaamien vuoksi. SYKEn selvityksen mukaan jopa noin kolmannes 240 säännöstelyluvasta voidaan joutua tarkistamaan seuraavien vuosikymmenten aikana.

Espoon ja HSY:n käynnistämä Bodominjärven ja Matalajärven säännöstelyn purku ja uuden pohjapadon ja tulvajuoksutuspadon rakentaminen mahdollistavat varautumisen tulevaisuuden muuttuviin virtaamatilanteisiin ja lisääntyviin sateisiin. Vuonna 2024 käynnistyy myös Dämmanin säännöstelypadon purkaminen sekä kalatien rakentaminen.

Syksyinen Bodominjärvi.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.1.2022 → 31.12.2024

Vastuuorganisaatiot

  • Kustannusarvio

    > 100 000 €
Tietoja päivitetty 28.03.2024