Hyppää sisältöön
Kuva: Espoon kaupunki / Susanne Vuorinen

Eteneminen

  • Luonnos

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Tällä hetkellä ei ole järjestetty yhteisiä harjoituksia. Alueellisen riskinarvion päivittyessä 2023 sään ääri-ilmiöihin liittyen voi tulla harjoitustarpeita.

Toteutamme yhteistyösuunnitelman ja hätätilaharjoituksia yhdessä HSL:n, HSY:n ja Pelastuslaitoksen kanssa.

Kuvaus

Pelastustoimen toimintaympäristöanalyysin mukaan tulevaisuudessa sään ääri-ilmiöt lisäävät pelastustoimen tehtäviä ja sitovat henkilöstöä, kun tulvat, metsäpalot ja ukkosmyrskyt yleistyvät. Varautumista sään ääri-ilmiöihin parannetaan toteuttamalla yhteistyösuunnitelma ja hätätilaharjoituksia yhdessä HSL:n, HSY:n ja kaupungin kanssa, mm. tulva-, metsäpalo- ja sähkökatkotilanteissa.

Sammutushelikopteri pudottaa vettä metsän päälle.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
  • Kustannusarvio

    50–100 000 €
Tietoja päivitetty 28.04.2023