Hyppää sisältöön
Kuva: Espoon kapunki / Ilppo Kajaste

Eteneminen

  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Hanke käynnistynyt tammikuussa 2023. Hankkeeseen on palkattu konsultti joka valmistelee esiselvitystä ja hallinta-alueiden kartoitusta. Hankkeeseen liittyen pidetty keväällä 2023 sidosryhmätilaisuus sekä maanviljelijöiden ja metsänomistajien tilaisuus. Toukokuussa pidetään asukastilaisuus, jossa kartoitetaan mm. tulva-alueita.

Kuvaus

Vantaalla Askiston ja Variston alueilla sekä Espoossa Pitkäjärven rannoilla sekä Kvarnbyån uomassa on esiintynyt toistuvia haitallisia tulvatilanteita. Vantaan alueella tulvien tieltä on jouduttu esimerkiksi sulkemaan Vihdintie väliaikaisesti ja Espoossa poistamaan uomaan kaatunutta puuainesta Kvarnbyåsta. Ilmoitukset, palautteet sekä havainnot alueilta viittaavat ongelmien esiintyvän kevättulvien sekä rankkasadetapahtumien aikana. Alueellisen karttatarkastelun perusteella on ollut havaittavissa Pitkäjärven tulo- ja purku-uoman sekä Pikkujärven alueen voimakasta rehevöitymistä ja muuttumista kosteikoksi.

Ympäristöministeriön rahoittaman valuma-aluepilotin tarkoituksena on maa- ja metsätalouden vesienhallinnan valuma-aluelähtöisen suunnittelun ja toteutuksen kehittäminen. Pilotti toteutetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelman maa- ja metsätalouden vesienhallinnan teeman alla. Pilotin sisällön suunnitteluun ja pilottialueen valintaan ovat osallistuneet ELY-keskukset, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen ympäristökeskus.

Pilotin tavoitteena on tuottaa tietoa ja kokemusta rakennetun ympäristön maankäytön ja maa- ja metsätalouden vesienhallinnan kehittämisestä luonnonmukaisin menetelmin. Pilotissa tarkastellaan, miten vesienhallinnan kannalta tulee kaupunkien välistä yhteistyötä kehittää, miten priorisoidaan vesienhallinnan toimenpiteitä ja miten tehdään aluerajauksia.

Kaislikkoa Pitkäjärvellä aurinkoisena kesäpäivänä.

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.11.2022 → 31.12.2024
  • Kustannusarvio

    > 100 000 €

    Hankkeelle on saatu pilottirahoitusta 250 000 euroa, joka sisältää sekä Vantaalla, että Espoossa toteutettavat selvitykset ja toimenpiteet. Lisäksi pilottirahoitus sisältää ELY-keskuksen projektityöntekijän palkkaamisen.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 28.04.2023