Hoppa till huvudinnehåll

3.1. En hållbar stadsstruktur

Bild: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Esbo stad växer ständigt och tillväxten måste hanteras på ett hållbart sätt för att kunna uppnå kolneutralitetsmålet.

Genom planläggning styrs byggandet till befintliga centra och intill goda kollektivtrafikförbindelser, framför allt genom att förtäta stadsstrukturen. I planeringen försöker man uppmuntra gång, cykling och användning av kollektivtrafiken samt spara stadens kolsänkor.